Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bağlantılı Yazılar

02 | Gecekondu

En Son Eklenenler

06 | ordövr ordövr
09 | monogami monogami
10 | intihar intihar

Gecekondu, dilimize 1940‟lı yıllardan sonra girmiştir. Kent Bilim Terimler Sözlüğü‟nde gecekondu “Yapı kurallarına aykırı olarak, kamu ve özel kişilerin toprakları üzerine, toprak sahibinin rızası dışında yapılan, dar gelirli ailelerin yaşadığı barınak türü” olarak tanımlanmaktadır. Gecekondu terimi yasalarımızda ise ilk defa, 1966 yılında çıkarılan 775 Sayılı Kanun‟un 2.maddesinde yer almıştır. Bu kanunda “gecekondu”;

- İmar ve yapı işlerini düzenleyen yasalara ve genel hükümlere aykırı;
- Sahibinin rızası alınmadan,
- İzinsiz, kaçak yapı olarak tanımlanmaktadır.

Gecekondu için yapılmış tanımlardan biri de, “imar yasalarına aykırı olarak çoğu zaman ilkel, denetimsiz ve sağlık koşullarından da yoksun olarak acele yapılmış konutlara verilen isimdir” şeklindedir (Eke, 2000).
Gecekondu. Bayındırlık ve yapı kurallarına aykırı olarak, gerçek ya da tüzel, kamusal ve özel kişilerin toprakları üzerine, toprak iyesinin istenç ve bilgisi dışında, onamsız olarak yapılan, barınma gereksinmeleri devletçe ve kent yönetimlerince karşılanamayan yoksul ya da dar gelirli ailelerin yaşadığı barınak türü.

Gecekondular işsizlik vb. sıkıntılardan dolayı büyük şehirlere göç etmen zorunda kalan yoksul, sahiplenilmemiş, kendi kaderine bırakılmış halkın barınma gibi önemli bir sorununu ortadan kaldırmak için kendileri tarafından yapılan yapılardır (ev). Gecekonduların yayılımı iş imkânı olan büyük şehirlerde (İstanbul, İzmir, Ankara, Adana gibi) yogunlaşmıştır. Bunun nedeni ise akrabaların, hemşerilerin birbirine tavsiyeleridir. Bu nedenle aynı köyde yaşıyan insanlar gecekondulardada komşu olmuşlar, benzer işlerde çalışmışlar ve köy yaşamını şehire az çok getirmişlerdir. Yeni nesil Şehre adapte olmakta zorlanmış, çoğu çıraklık yoluyla baba meslekleri edinmişlerdir. Devletin yanlış politikaları ile şehirlere göçen bu insanlar, şehirde de kendi kaderlerine bırakılmışlardır.